Za pomocą poniższych kalkulatorów można oszacować swoje tętno maksymalne jeżeli nie jest wyznaczone empirycznie, a następnie wyznaczyć strefy tętna, które są pomocne podczas treningów.

Tętno maksymalne (HRmax)

Proszę wybrać płeć oraz podać wiek w latach i wagę w kilogramach.

Strefy tętna

Proszę podać swoje tętno maksymalne.